SOLUT / HOMEGROUPS

Jokainen tarvitsee ystäviä ja toisten tukea. Siksi seurakunnassamme on soluja. Solut ovat pienryhmiä, jossa nämä tarpeet täyttyvät. Pienessä ryhmässä voi oppia tuntemaan toiset. Solussa solunjohtajasi on sinua varten. Hän tukee ja auttaa sinua ja rukoilee puolestasi. Solussa opit tuntemaan Jeesusta ja kasvat hengellisesti. Siellä saat myös mahdollisuuden palvella muita sillä tavalla kuin osaat.

Jos haluat päästä mukaan soluun tai sinulla on jotain kysyttävää soluihin liittyen, käytä tätä lomaketta. Yhteystietojasi käytetään vain tämän nimenomaisen asiasi hoitamiseen. Solukoordinaattorit tavoittaa myös osoitteesta vrkhsrk.solut(at)gmail.com

Everyone needs friends and support. That's why our church has homegroups.  In a homegroup these needs are filled because in a small group you can learn to know each other. You homegroup leader is for you. He supports and helps you and prays for you. In a homegroup you lear to know Jesus and grow spiritually. You also find possibilities to serve others in a way suitable for you.

If you want to be part of a homegroup or if you have some questions relating to homegroups. please use this form. You contact information will be used only for this purpose. Homegroup coordinators can be contacted also via vrkhsrk.solut(at)gmail.com

Soluhakemus / Homegroup request

Jos haluat liittyä soluun, täytä tiedot lomakkeelle ja lähetä.

If you want to join a smallgroup, fill in the information on the form and send by pressing "Lähetä"-button.

Alle voit kertoa jotain itsestäsi, esim. oletko uskossa / kauanko olet ollut uskossa; oletko kenties naimisissa; tms. Entä mitä toiveita sinulla on solun suhteen? Tiedot helpottavat ja nopeuttavat sinulle sopivan solun löytymistä.

You may tell more information, e.g. are you saved / how long you have been saved? Are you perhaps married? Etc. And what wishes do you have for the homegroup? This kind of information may ease and speed up finding a homegroup matching your needs.