Varkauden helluntaiseurakunta tänään

Varkauden helluntaiseurakunta on n. 300 ihmisen hengellinen yhteisö. Seurakunnan rukoushuone sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa, Taulumäen torin tuntumassa Osmajoentien varrella.

Seurakuntaa johtaa vanhimmisto, joka on ylintä päätösvaltaa käyttävä johtoryhmä. Sana vanhin ei viittaa ikään, vaan enemmänkin Raamatussa määriteltyihin henkilön ominaisuuksiin. Vanhimmisto vastaa seurakunnan hengellisestä johtamisesta ja sen päätöksentekoa ohjaa raamattu.

Varkauden helluntaiseurakunta oli järjestäytynyt yhdistyslain mukaisesti Varkauden Rukoushuoneyhdistys r.y:n nimellä vuoden 2017 loppuun saakka. Vuoden 2018 alussa toiminta siirrettiin uskonnonvapauslain alle vuonna 2009 perustetulle Varkauden Helluntaiseurakunnalle, joka on Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunta. Rukoushuoneyhdistys r.y:n jäsenet voivat liittyä Helluntaiseurakunnan jäseniksi täyttämällä Helluntaikirkon verkkosivuilta löytyvä liittymiskaavake ja toimittamalla se seurakunnan toimistoon.

Varkauden helluntaiseurakunnan historiaa

Varkauden helluntaiseurakunta perustettiin 1925. Aivan alussa oli vain kaksi rukoilevaa naista...

Varkauden helluntaiseurakunnan juuret ulottuvat 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle.

Helluntaiherätyksen nimeä kantanut hengellinen liike vaikutti jo maassamme, kun seurakunnan syntyyn johtaneet tapahtumat alkoivat edetä. Muistiinmerkityn tiedon mukaan seurakunnan syntyhistoriaan vaikuttivat erityisesti kaksi varkautelaista naista, Mimmi Soikkeli ja Multanen ja heidän kokoontumisensa rukoilemaan.

Alkuaikojen yhteisistä kokoontumisista mainitaan sellaisia puhujia kuin Juho Laitinen, Eevert Jäppinen, Väinö Pfaler, Pekka Brofeld ja Lindbom. Tuolloin uskovat kokoontuivat kodeissa ja Luttilan vanhassa koulurakennuksessa. Akseli Puhakaisen tulo Varkauteen antoi sysäyksen oman seurakunnan perustamiselle. Varkauteen perustettiin helluntaiseurakunta vuonna 1925. Tuolloin oli tapana antaa seurakunnalle raamatusta lainattu nimi. Varkaudessa nimeksi otettiin Saalem-seurakunta.

Seurakunnan taloudellisen toiminnan työrukkaseksi perustettiin 28.10.1928 Varkauden Rukoushuoneyhdistys r.y. Yhdistyksen päätarkoituksena oli omistaa ja ylläpitää rukoushuonetta jumalanpalvelusta varten. Yhdistys tarvittiin, koska helluntai-seurakunnat eivät olleet rekisteröityneet kirkkokunnaksi. Oma rukoushuone saatiin kuitenkin vasta 27 vuotta myöhemmin. Sen vihkiäiset pidettiin vuonna 1956.

Rukoushuone rakennettiin pääasiassa talkoovoimin samalle paikalle, missä nykyinen rukoushuone sijaitsee, Osmajoentie 8. Vuonna 1968 seurakuntaa kohtasi onnettomuus. Rukoushuone paloi korjauskelvottomaksi. Rukoushuonetta remontoitiin parhaillaan. Seurakunnan oli lähdettävä rakentamaan uutta.

Uuden rukoushuoneen vihkiäisissä 15.6.1969 opettaja ja seurakunnan vahimmiston jäsen Mauno Happonen sanoi: ”Koimme kuitenkin heti onnettomuuden tapahduttua, että kaikki myötävaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Kaaduimme niin sanoakseni eteenpäin. Onnettomuutta seuranneena sunnuntaina kokoontui yhdistyksemme hallitus vielä kyteville raunioille pohtimaan ja keskustelemaan sitä, mihin pitäisi ryhtyä. Päädyimme uuden rukoushuoneen rakentamiseen.”

Niinä vuosina jolloin omaa rukoushuonetta ei vielä ollut, seurakunta kokoontui yhtiön eli A. Ahlström Oy:n tarjoamissa tiloissa. Sahan ruokatupa ja Seuratalo olivat seurakunnan käytössä jopa korvauksetta.

Kokoushuoneina käytettiin myös yksityisiltä vuokrattuja tiloja, kuten Jäniksen ja Hirvosen taloja. Tuolloin puhujina olivat Alfred Udner ja Pölkki sekä paikalliset julistajat Ate Pursiainen ja Toivo Immonen.

Toiminta elpyi sotien hiljentämän kauden jälkeen, kun Armas Ihalainen ja paikkakunnalle muuttanut Reino Valve alkoivat pitää kokouksia. Puhujina olivat usein Eino Heinonen, Lauri Hokkanen ja V. Soininen, samoin evankelistat Pehkonen ja Sulama.

Seurakunnan pastoreina ovat toimineet Paavo Hakli, Paavo Juvonen, Niilo Ylivainio, Viljo Joensuu, Eino Itkonen, Esa Niskanen, Pekka Salenius, Toivo Vauhkonen, Matti Hirviniemi, Tapio Kyyhkynen, Ari Niemi ja Samuel Autio. Lisäksi seurakunnan pastorin rinnalla työntekijöinä ovat olleet mm. Kyösti Rahkonen, Kari Honkanen, Pekka Rimpeläinen, Raili Juntunen, Pekka Ruoranen, Mirja Valve, Petteri Vähäkangas ja Ari Kauhanen.