Etsi ja löydä toivon voima

Ari Kauhanen
25.4.2020


Pastori Meschakin rohkaiseva kirjoitus (suomentanut Samuel Autio).

ETSI JA LÖYDÄ TOIVON VOIMA

Tutkiminen ja oppiminen on löytämistä, löytäminen on peitteen poistamista ja etsivä löytää ja oppii.

 • 4. Mooseksen Kirja 13: 25-33 kuvaa luvatun maan vakoilijoiden epätoivoa
 • Roomalaiskirje 4: 18-20 kertoo, kuinka Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut ja sai uskosta voimaa.

Toivo on sen odottamista, mikä kerran tulee tapahtumaan. Toivon voima piilee siinä, että se löytää uskoon kätketyt salaisuudet: ympäristötekijöistä ja olosuhteista huolimatta hyvä on jo toteutumaisillaan.

Huomaa: me kaikki joudumme joskus taistelemaan epätoivossa ja toivottomuudessa. Sellaisessa tilanteessa toivo on se, mitä äärettömästi tarvitsemme. Miksi? Koska toivossa on suuri voima!

TOIVON LUONNE

 • Toivo on vielä enemmän kuin vain motivaation löytämistä hiipuvan unelman keskelle.
 • Toivo on usko ja varmuus siitä, että mikään ei ole Jumalalle mahdotonta. Taivaallista tulta ei mikään voi sammuttaa.
 • Toivo on tietoisuus siitä, että Jumala odottaa ja haluaa Hänen hyvyytensä tulevan esiin sinun elämässäsi (Rm 5:5).

TOIVON FAKTAT

 1. Toivo tuo tasapainon ajatuksiisi ja tunteisiisi (4. Ms 13: 30).
 2. Toivo on tietoisuus siitä, että mikään ongelma ei ole tarpeeksi suuri estämään Jumalaa pelastamasta sinua (4. Ms 14:8).
 3. Toivo on myönteistä odotusta siitä, että Jumalan hyvyyden tähden jotakin hyvää tulee tapahtumaan (Rm 4:20).
 4. Toivo saa meidät kestämään vastoinkäymiset odottaessamme Jumalan aikaa. Jumala hyödyntää pitkän odotuksen ajan kasvattaakseen luonnettamme ja tehdäkseen meistä kestäviä (Rm 4: 18-20).
 5. Toivo saa meidät uskomaan (1. Sam. 17:26).
 6. Toivoa on toisinaan vaikea selittää tai määritellä, mutta useasti se on kiistämätön tunne siitä, että juuri nyt ei pidä antaa periksi (Jes. 40:31).

Riippumatta siitä, kuka sinä olet ja millaisissa oloissa elät, et voi toimia menestyksekkäästi ilman toivoa Jumalassa. Ja vaikka olosuhteesi olisivat hyvät, tarvitset silti toivoa, että tilanne jatkuu hyvänä.

TOIVON VAIKUTUKSET

 1. Toivo antaa energiaa ja motivoi meidät ottamaan Jumalan sanan mukaisia uskon ja kuuliaisuuden askelia (4. Ms 13: 27-30).
 2. Toivo uskoo rohkeasti, toimii rakastavasti, puhuu vahvasti ja kestää kärsivällisesti (Rm 4: 18-20).
 3. Kun määrätietoisesti tarraudumme toivoon, se vaikuttaa ajatuksiimme, asenteisiimme, olemukseemme ja puheisiimme (4. Ms 13: 27-30)
 4. Toivo rakentaa meitä odottaessamme Jumalaa (Rm 4:20).
 5. Toivo vapauttaa iloa, ja ilo Herrassa tulee voimaksemme (Neh. 8:10)

Huomaa!

 • Älä koskaan ole siinä olettamuksessa, että tilanteesi ei muka enää voisi parantua.
 • Kun päämääräsi ja olosuhteesi muuttuvat mahdottomiksi, pidä mielessä, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta (Matteus 19:26).
 • Ei haittaa, miltä tilanne ympärilläsi näyttää, Jumala on suurempi kuin se mikä edessäsi on (Ef 3:20).
 • Kaikki on mahdotonta siihen asti, kunnes joku tekee sen, mikä mahdotonta on (1. Sam 17: 33-37). 
 • Älä anna ajatuksesi estää niitä asioita, jotka voit elämässäsi toteuttaa (4. Ms 13: 31-33).
 • Meidän tulee ajatella suuresti, kuten Jumala tekee (4. Ms 13: 30).

YHTEENVETO

Tee valinta: ajattele, että Jumala tekee jotakin vielä parempaa elämässäsi (Rm 4: 8-21).

Älä anna periksi masentajalle, mene rohkeasti toivossa eteenpäin (4. Ms 13:30).

Jumala aina johdattaa parempaan, kuin osaat kuvitella (4. Ms 13:30, 14:8-9).

Aamen